فایل تحقیق جریان سیاسی ترک های جوان در دوران عثمانی

با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان
عنوان محصول دانلودی:تحقیق جریان سیاسی ترک های جوان در دوران عثمانی

یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((تحقیق جریان سیاسی ترک های جوان در دوران عثمانی)) را در ادامه مطلب ببینید
ترکهای جوان, جریانی سیاسی از اوایل دهة 1270 تا 1336/ 1860ـ 1918 در ترکیة عثمانی . این جریان که گروهها و جمعیتها و سازمانهای سیاسی چندی را در داخل و خارج ترکیه در بر می گرفت به طور کلی به سه دوره تقسیم می شود: 1) از اوایل دهة 1270 تا 1295/ 1860ـ 1878

ادامه مطلب